Select Page

Zaczynamy Projekt: Zawodowy Start w Przyszłość!

Już po wakacjach kontynuujemy projekt: zawodowy start w przyszłość dla dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz pieczy zastępczej z regionu Wielkopolski. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.